Środki Unijne na warsztaty biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Łódzki Program Regionalny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano poniższe aplikacje:

 • zbudowanie elektronicznej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – treningi pracownicze
 • wypracowanie międzynarodowej zdalnej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia handlowe
 • Wykłady Z Kreatywności w Katowicach – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie platformy do zarządzania planami on-line – treningi sprzedażowe
 • stworzenie portalu Onkologia-onlinepl nowej specjalistycznej e-usługi z dziedziny onkologii – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – treningi z kreatywności
 • zbudowanie strategii importowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – warsztaty miekkie
 • wzrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez implementacja kompleksowego modelu informatycznego B2B – treningi biznesowe
 • wzmocnienie efektywności przedsiębiorstwa poprzez implementacja nowoczesnego modelu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia negocjacyjne
 • „Owoce biznesu” – dobra oferta krokiem do sukcesu – szkolenia z asertywności
 • Badania drogą rozwoju – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – warsztaty z obslugi klienta
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – treningi z zarządzania projektem
 • PKWiU: 334023 – treningi firmowe
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – szkolenia handlowe
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – treningi zamkniete
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – treningi ze stresu
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem progresu pozycji konkurencyjnej firmy – szkolenia z delegowania