Zabawy integracyjne – Zgorzelecki Warsztat


Ponizszym współpartnerom doceniając dziękują ze strony Rady Wyonawczej za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Bogusław Ambroży, Benedykt Blacha, Alfons Fronczek i Gilbert Wodzyński

 • II Konferencja Gerontologiczna z formalnego harmonogramu : Refleksje nad starością: Starość w nurcie życia”
 • Drugi Kongres Specjalistów Public Relations Imprezy Team Building w Krakowie
 • Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972
 • I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych”
 • Jakość życia seniora
 • XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych „potencjalnie przełomowe nurty w nauce młodych”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny: „Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym”
 • XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Technicznego wysoce innowacyjne Osiągnięcia w diagnozach a także Inżynierii Korozyjnej
 • XVII Sympozjum Laboratoryjno-Szkoleniowe międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „Neurorehabilitacja”
 • „Współczesna analityka farmaceutyczna a także biomedyczna w ochronie dobrostanu”
 • Ogólnopolskie Forum Radiologii Interwencyjnej -Radiologia interwencyjna w onkologii (z sesją dedykowaną neuroradiologii zabiegowej)
 • 33 Konferencja Ordynatorów
 • XIII Spotkanie integracyjne Naukowo-Wdrożeniowe Dyniowate dla zdrowia
 • INTERLOG 2014 Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach mikroekonomii światowej; Gospodarcze konsekwencje szybkiego postępu logistyki międzynarodowej