Wyjazdy Team Building – Drugi Kurs


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów z ukłonami dziękują ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za uwagę przeznaczoną na mecenat merytoryczny – podpisano: Zbi-gniew Adamczyk, Beniamin Flak, Aleksy Mazur i Jaromił Wróblewski

 • Rola chrystianizacji w dziejach, kulturze jak również życiu duchowym Polski, Ukrainy oraz narodów sąsiednich. W 1050 rocznicę Chrztu Polski
 • Siódmy Panel Dyrektorów Kadrowych Wyjazdy Biznesowe Warszawa
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych 11.06.2016 r.
 • Instytucje edukacyjne w Krakowie oraz na ziemiach krajowych w XIX jak również na początku XX wieku
 • I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców
 • Romantycy na krańcach świata
 • Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych
 • Spotkanie integracyjne NeuroMet 2015
 • Spotkanie integracyjne – Wsparcie realizacji potrzeb badawczych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „metody techniczne Offshore oraz portowo-logistyczne”
 • Od grodu do miasta lokacyjnego. 650 rocznica przeniesienia Radomia na prawo magdeburskie, 16.05.2014, Radom
 • XIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń – Zarządzanie w warunkach kryzysowych
 • Społeczna przestrzeń Internetu. Między wirtualnością a realnością (3 edycja)
 • XVIII Wrocławska Wiosna Gastrologiczna